Wound Care Center

Many people think that time heals all wounds, but it isn`t always true. Some wounds may require specialized treatment plans depending on the patient`s condition.

This is our physicians` priority at the Wound Care Center.

We provide advanced and comprehensive yet affordable treatment for patients with chronic wounds. Our Wound Care Center is the first outpatient facility in Batangas accredited by PhilHealth that utilizes the latest techniques and procedures to heal patients and help them return to their normal lives.

Safe and Convenient Care

At our Wound Care Center, patients are entitled to the highest level of safety and protection while our experts evaluate and treat your wounds.

Apart from the center`s strict implementation of the new normal procedures and disinfection protocols, we also make sure to provide you with convenient access to our services. All of your transactions - registration, consultation, treatment and payment are done inside the center to reduce your risk of viral transmission in the hospital.

Get an Appointment

Wound Care Center is open every Monday to Friday, 8:00 AM to 5:00 PM. If you want to avail our services, please contact us at (043) 778 4811 loc 141 / 09156702753 or visit us at First Floor of the OPD Building.

 

Our Facility

Frequently Asked Questions

A. Ang isang sugat na hindi naghihilom sa normal na itinakdang panahon, o di kaya’y hindi nagpapakita ng improvement ay masasabing isang chronic wound.

Karaniwang gumagaling, gumaganda o nagsasara na dapat ang sugat bago umabot ng 2-4 weeks. Subalit kapag ito ay hindi naghilom ng higit na 4-6 weeks, masasabi na ito ay isang chronic wound or non healing wound.

A. Maraming dahilan kung bakit ang sugat ay mabagal o hindi naghihilom. At ang madalas na dahilan ay ang mga karamdamang nakakaapekto sa kakayanan ng ating katawang maghilom ng sugat. Isa na rito ang edad. Habang tumatanda ang tao ay humihina rin ang kanyang healing ability. Maaari ring maging sanhi ang ilang mga medical conditions tulad ng diabetes, vascular disease, infections at malnutrition.

Ang treatment ng isang chronic wound ay komplikado at karaniwang nangangailangan ng iba’t ibang specialists. Sa aming Wound Care Center, ang inyong problematic wound ay gagamutin ng multidisciplinary approach.

Ang pasyente ay mag-uundergo ng initial evaluation. Kasama rito ang medical history and current health review. Kakailanganin ang mga laboratory work-ups. Dito malalaman kung ang pasyente ay may ibang medical conditions na nakakaapekto sa kanyang sugat. Ire-refer siya sa ibang specialists ayon sa pangangailangan niya. Kung siya ay may diabetes o sakit sa ugat, kakailanganin siyang makita ng Endocrinologist or Vascular Specialist. Kung bagsak ang nutrition ng pasyente, ire-refer siya sa Nutritionist and so on…

Kapag naitama na ang mga underlying factors na ito, bibigyan ng individualized treatment plan ang pasyente. Dahil hindi lahat ng sugat ay pare-pareho at depende sa pangangailangan ng pasyente, maaari silang magpagamot sa Wound Care Center daily, weekly, or monthly. Imo-monitor ang improvement ng kanilang sugat tuwing bibisita sila. Ie-establish din ang partnership ng caregiver ng pasyente at ng Wound Care Center para sa mas komprehensibong gamutan na kailangan nila.

A. Maraming maaaring komplikasyon ang sugat na hindi naghihilom. Mula sa mild complications tulad ng pagpepeklat o di kaya sa malalang komplikasyon tulad ng infections na magdudulot ng sepsis na maaaring maging sanhi ng kamatayan.

A. Depende ito sa klase at tindi ng problema sa sugat. May mga sugat na makailang gamutan lang ang kailangan, samantalang may mga pasyente naman na kailangan ng pag-aalaga ng sugat bilang maintenance.

A. Ang pasyenteng may chronic wound ay karaniwang multifactorial ang dahilan at ito ay mangangailangan ng specialized at agresibong gamutan. Sa mga pasyenteng ito, ang maliit na problema ay maaaring lumaki at lumala na posibleng mauwi sa severe infection, gangrene, at amputation.

Sa Wound Care Center, maibibigay ang multidisciplinary approach at management na kakailanganin ng mga pasyente na may chronic wounds.

A. Kapag ang sugat ay hindi naghihilom ng higit na 4 linggo, mayroon ng lumalabas na fluids/nana, may mabahong amoy, at may pamamanhid o pananakit, kailangan na itong ipatingin sa espesyalista upang masimulan na ang pagsusuri at paggamot. Ang ibang sintomas na maaaring kasama ng mga naunang nabanggit ay lagnat, pamamaga, at pamumula ng paligid ng sugat. Kung may iba pang concerns ang pasyente tulad ng mabagal na paghilom at kahit ang itsura lang ng sugat, huwag mag-atubiling kumonsulta at magtungo sa Wound Care Center.

A. Lahat ng pasyenteng nangangailangan ng tulong sa chronic wounds ay aming tutulungan. Tumatanggap ang center ng walk-in patients. Pero ine-encourage na magpa-appointment para mabigyan ng oras lalo na ngayon na panahon ng pandemya.

A. Ang mga serbisyo at treatment sa Wound Care Center ay may coverage ng PhilHealth o ng HMO.

A. aHindi na. Dahil ang Wound Care Center ay isang outpatient facility.

A. Oo. Ang doctor ang mag-aassess kung dapat bang ipagamot ang sugat ng pasyente sa Wound Care Center o hindi na.